Περι του συλλογου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο σκόπος της δημιουργίας του Συλλόγου Παιδότοπων Ελλάδος Ψυχαγωγίας νηπίων και παιδιών (ΣΠΕ) είναι: Η κατοχύρωση προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται παιδοτόπους εντός του Eλλαδικού χώρου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ